Vanaf 19 september ontvangen de eerste mensen een uitnodiging voor de coronaprik. Het RIVM start met het uitnodigen van mensen van 60 jaar en ouder.

Mensen van 18 jaar tot en met 59 jaar die jaarlijks worden uitgenodigd voor de griepprik (zoals mensen met pulmonale hypertensie) krijgen geen uitnodigingsbrief. Zij kunnen vanaf half oktober zelf een afspraak maken bij de GGD(Gemeentelijke Gezondheidsdienst) via planjeprik.nl of bel 0800 7070. Dat geldt ook voor mensen die niet tot de doelgroep behoren, maar vanwege een kwetsbaar gezinslid of op advies van een behandelend arts, toch gevaccineerd willen worden.

Klik op de op de afbeelding(en) voor meer uitleg over de Coronaprik:

 

 

Back To Top