Tot ons intens grote verdriet hebben wij kennis genomen van het overlijden van onze secretaris Kim Olde Monnikhof op 29-12-2022.

Voor het vele goede werk dat zij gedurende lange tijd in het belang van de stichting heeft gedaan zullen wij haar met grote dankbaarheid gedenken.

We zullen haar vriendelijkheid, nuchtere inbreng, humor en enthousiasme heel erg missen.

Onze gedachten en medeleven gaan uit naar haar partner en naaste familie.

♥ Voor altijd in ons hart ♥

Bernd, Korrie, Zima en Louise

Bestuur Stichting Pulmonale Hypertensie

 

Back To Top