In het fase 2 onderzoek PULSAR werden PAH patiënten 24 weken lang aanvullend behandeld met sotatercept of met placebo (nepmedicatie). Dit werd toegevoegd aan de ‘normale’ PH medicatie van de deelnemers. Het onderzoek heeft verbetering in pulmonale vaatweerstand en 6 minuten wandeltest aangetoond in vergelijking met placebo. De fase 3 studie wordt ingepland!

Lees hier het artikel

#hoop #verbetering #aanvullendetherapie #pah #pulmonalearterielehypertensie

Back To Top