Doneer eenmalig

Stichting Pulmonale Hypertensie (Stichting PHA Nederland) is sinds 2008 geregistreerd en erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN nummer 812595518. Giften en donaties aan de stichting voor particuliere- en zakelijke donateurs zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

De stichting is als instelling zonder winstoogmerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 34192275).

ValutaBedrag