Vacature Algemeen Bestuurslid

Created with Sketch.
koplogo

Algemeen bestuurslid gezocht!

Als Stichting Pulmonale Hypertensie zoeken we een extra algemeen bestuurslid, zodat we alle taken beter
kunnen verdelen.
Plaats in de stichting: het algemeen bestuurslid valt onder de algemene vergadering en onder de voorzitter,
secretaris en penningmeester. Het is van belang dat een algemeen bestuurslid verbondenheid met de
organisatie voelt. Ook moet een algemeen bestuurslid beschikken over competenties die bijdragen aan het
bestuur. Bij bestuur beslissingen moet een algemeen bestuurslid een eigen mening kunnen vormen.

Doel: een algemeen bestuurslid zit in het algemeen bestuur en heeft geen vastgestelde bestuursfunctie. Het
is mogelijk om als algemeen bestuurslid een bijzonder specialisme op te nemen.

Aspecten die horen bij het profiel van een algemeen bestuurslid:

  • Assertiviteit
  • Samenwerkende vaardigheden
  • Vaardig met e-mail en social media
  • Zich verbonden voelen met de organisatie
  • Contactuele vaardigheden

Takenpakket:

  • Neemt actief deel aan het bestuur
  • Bepaalt mee met het door bestuur gevormde beleid
  • Assisteert binnen het bestuur
  • Vervangt, indien nodig, een ander bestuurslid
  • Ontplooit zich waar mogelijk op het gebied van bestuurstaken

Stichting Pulmonale Hypertensie
De stichting geeft voorlichting en verstrekt informatie aan mensen met pulmonale hypertensie en hun
familie. We organiseren bijeenkomsten voor donateurs en patiënten, waarbij educatie, lol en interactie
belangrijke kernwaarden zijn. We proberen nationale bekendheid van PH te genereren en bevorderen
medisch/wetenschappelijk PH-onderzoek. Daarnaast werken we samen met andere patiëntenorganisaties,
internationale PH-organisaties en met zorgprofessionals.


Wie zijn wij?
Het bestuur bestaat uit vijf enthousiaste dames, die allemaal pulmonale hypertensie hebben. Iedereen
heeft eigen taken binnen het bestuur. We vergaderen circa zes keer per jaar in Utrecht. Verder
onderhouden we contact via mail, WhatsApp (bestuursgroep) en telefoon.
Wil je meer informatie? Kijk dan op www.stichtingpulmonalehypertensie.nl


Herken je jezelf in het profiel, ben je enthousiast over Stichting Pulmonale Hypertensie en lijkt het je leuk
om je op vrijwillige basis in te zetten voor de stichting? Mail dan zo snel mogelijk je motivatie en CV naar
info@stichtingpulmonalehypertensie.nl
Uiteraard kun je hier ook met al je vragen terecht. Deze vacature is geschikt voor mensen met én zonder PH
en staat open tot een geschikte kandidaat is gevonden.
Tijdsbesteding: de tijdbesteding is wekelijks naar eigen inzicht.