Webinar: Covid-19 vaccinaties bij PH

In dit webinar bespreken Dr Erik Schaftenaar, arts-microbioloog  en Prof. Dr Marco Post,  cardioloog , beiden werkzaam in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein de huidige ( eind april 2021) stand van zaken betreffende de vaccinaties tegen Covid-19

 

Vragen en antwoorden n.a.v webinar

Deze vragen zijn beantwoord door de sprekers;
Erik Schaftenaar, arts-microbioloog in het Antonius ziekenhuis.
Prof. dr. Marco Post, cardioloog in Antonius ziekenhuis en UMC Utrecht.

Er zijn keuzes gemaakt op basis van een aantal grote onderzoeken en binnen deze onderzoeken waren er geen PH patiënten opgenomen. Dit geldt overigens helaas voor een heleboel zeldzame ziekten.

De huidige coronavaccins worden inderdaad in een spier toegediend. Er is veel ervaring met het toedienen van vaccins in spieren, ook omdat het makkelijk is om een vaccin op deze manier toe te dienen. Een ander voordeel van het toedienen van een vaccin in een spier is dat je minder last hebt van de ontstekingsreactie die wordt opgewekt door het vaccin.

Het AstraZeneca-vaccin wordt in het huidige beleid alleen gegeven aan mensen boven de 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad meer risico lopen op het ontwikkelen van een combinatie van stolselvorming  (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie).

De veiligheid van de verschillende coronavaccins staat bovenaan en er gelden zeer strenge eisen voor deze vaccins, net als voor alle andere vaccins die in Nederland worden gebruikt. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. In Europa oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau of de coronavaccins goed werken en of ze veilig en betrouwbaar zijn. Dit gaat in samenwerking met het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ook nadat de coronavaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden waarbij bijwerkingen worden geregistreerd en gemonitord. Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet zodat er heel snel ingegrepen kan worden als dit nodig is. De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen en de meest voorkomende gerapporteerde bijwerking is dat mensen een paar dagen last hebben van spierpijn of koorts, waarbij de meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie en bijna altijd vanzelf overgaan.
Voor de details per coronavaccin is het verstandig de officiële patiëntenbijsluiter van het
specifieke vaccin door te nemen, deze zijn onder andere te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Het AstraZeneca-vaccin wordt in het huidige beleid alleen gegeven aan mensen boven de 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mensen met een erfelijke ​bloedstollingsziekte als factor V Leiden meer risico lopen op het ontwikkelen van een combinatie van stolselvorming (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie).

Mensen die bloedverdunners gebruiken, kunnen gevaccineerd worden. Bij bepaalde bloedverdunners moet u een aantal maatregelen nemen, dit is echter afhankelijk van het antistollingsmiddel, de dosering en hoe vaak per dag u het middel gebruikt. Om een goed antwoord te krijgen op individuele vragen, is het verstandig om contact op te nemen met uw behandelaar.

Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang de coronavaccins bescherming geven. Onderzoek om hier achter te komen is in volle gang.

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het Medicijnagentschap European Medicines Agency is gestart met de beoordelingsprocedure van het coronavaccin Sputnik V en bekijkt of dit vaccin geschikt is voor gebruik binnen de Europese Unie. De Nederlandse medicijnautoriteit College ter Beoordeling van Geneesmiddelen neemt namens Nederland deel aan het geneesmiddelenbeoordelingscomité.

Uiteraard hangt dat af van de medicatie die het behandelteam wil inzetten en de medicatie die de patiënt met PH op dat moment gebruikt. In elk ziekenhuis zijn er, verplichte, veiligheidsprocedures ingebouwd om te beoordelen of nieuw voorgeschreven medicatie kan worden gecombineerd met de medicatie die patiënt reeds gebruikt.