Cognitieve tekorten (tekorten in denkvermogen) die bij mensen met PAH worden waargenomen, kunnen te wijten zijn aan veranderingen in de bloedvaten.

Ongeveer een kwart van de patiënten met pulmonale arteriële hypertensie (PAH) vertoonde cognitieve tekorten (tekorten in denkvermogen) in een kleinschalige studie. Het gaat meestal om milde beperkingen in de uitvoerende functie en het geheugen (zoals bijvoorbeeld vergeetachtigheid, niet op woorden kunnen komen, verlies van concentratie, moeite met plannen).

Veranderingen in de bloedvaten van de longen kunnen mogelijk deze problemen veroorzaken, zo suggereren de onderzoekers.
“Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen cognitieve achteruitgang en veranderingen in bloedvaten in de longen en in de bloedvaten van de hersenen bij PAH te bepalen”, schreven ze.

 

Eerder werden tekortkomingen in denkvermogen gemeld bij studies onder PAH-patiënten.

De studie “Cognitieve achteruitgang bij pulmonale arteriële hypertensie” werd gepubliceerd in het tijdschrift Annals of Clinical and Translational Neurology.

PAH wordt veroorzaakt door vernauwing van de longslagaders, die bloed van het hart door de longen transporteren, wat ervoor zorgt dat de bloeddruk in die slagaders te hoog wordt en de rechterhartkamer van het hart verzwakt.
Eerdere studies geven aan dat de ziekte andere organen kan aantasten en sommige studies suggereren dat cognitieve problemen (problemen in denkvermogen) vrij algemeen kunnen zijn bij mensen met PAH.
“Zowel het onderliggende mechanisme als de relatie tussen cardiopulmonale en cognitieve disfunctie bij PAH zijn onbekend”, schreven de onderzoekers.

Wetenschappers van de Yale University School of Medicine onderzochten 23 volwassenen die tussen februari 2020 en december 2021 waren gediagnosticeerd met PAH in hun kliniek.
De gemiddelde leeftijd van de patiënten was 63 jaar, de meerderheid was vrouw (52%) en de meesten (91%) identificeerden zich als blank. Bij geen van hen was een aandoening gerelateerd aan cognitieve moeilijkheden vastgesteld.

Bij 6 van de 23 patiënten werden problemen in de uitvoerende functie vastgesteld bij een cognitietest.

Zes mensen (26%) voldeden aan de criteria voor cognitieve achteruitgang, meestal mild. Allen hadden problemen met de uitvoerende functie, en de meesten hadden moeilijkheden met geheugen, berekeningen en visuele en ruimtelijke taken.
Deze bevindingen zijn vergelijkbaar met een cognitief tekortsyndroom dat in verband wordt gebracht met veranderingen in de bloedvaten van de longen. Dit doet vermoeden dat vergelijkbare veranderingen in de bloedvaten optreden in bepaalde delen van de hersenen, merkten de onderzoekers op.

“Verder onderzoek is nodig om de relatie tussen cognitieve achteruitgang en pulmonale vasculaire en cerebrovasculaire veranderingen bij PAH te bepalen”, schreven ze. “Een verminderde cerebrale bloedstroom als gevolg van verminderde hartoutput kan ook een rol spelen in dit proces. Toekomstige studies zouden groter moeten zijn (onderzoek bij meer mensen) en meer diepgaande cognitieve tests moeten omvatten. En er moet onderzoek worden gedaan naar de relatie tussen  veranderingen in de bloedvaten in de longen, aandoeningen in de bloedvaten van de hersenen en cognitieve achteruitgang bij PAH”, concludeerden de wetenschappers.

Artikel hier te lezen (in het Engels).

Back To Top