Vergoeding reiskosten van & naar behandeling

In sommige gevallen vergoedt de zorgverzekeraar uit de Zorgverzekeringswet (Zvw) het vervoer naar en van een ziekenhuis, zorgverlener of instelling. Dat hangt onder meer af van de ziekte die iemand heeft. Het vervoer kan met (eigen) auto, taxi of openbaar vervoer. Als begeleiding nodig is, kan de zorgverzekeraar de kosten van vervoer van een begeleider ook vergoeden. Soms is vergoeding van logeerkosten mogelijk in plaats van vervoer. Bij vervoer geldt een eigen bijdrage per kalenderjaar en is het eigen risico van toepassing. Voor vervoer is altijd een machtiging of toestemming van de zorgverzekeraar nodig.

Wanneer krijg je een vergoeding?

Valt je behandeling onder de basisverzekering? Dan kun je een vergoeding krijgen voor de reiskosten van en naar je behandeling. Je krijgt een vergoeding tot 200 km per enkele reis als:

  • Je je alleen met een rolstoel kunt verplaatsen
  • Je een nierdialyse krijgt
  • Je een oncologische behandeling met chemo-, radio- of immunotherapie krijgt
  • Je niet alleen kunt reizen door een visuele beperking
  • Je geriatrische revalidatiezorg krijgt
  • Je kind intensieve kindzorg krijgt en vervoer naar een verpleegkundig kinderdagverblijf medisch noodzakelijk is
  • Je voor behandeling van een langdurige ziekte of aandoening per 12 maanden meer dan 1000 km enkele reis aflegt van uw huis naar de behandeling. Dit noemt men de hardheidsclausule: vergoeding van ziekenvervoer is beperkt tot een aantal gevallen. Wanneer je niet binnen de eerste 6 punten valt, kun je soms toch in aanmerking komen voor vergoeding van vervoerskosten. Dat is het geval als je voor de behandeling van een langdurige ziekte of aandoening (zoals PH) voor langere tijd vervoer nodig hebt.

Zorgverzekeraar en zorgpolis bepalen keuze vervoerder

Voor vervoer is altijd een machtiging of toestemming van de zorgverzekeraar nodig. De zorgverzekeraar en de soort zorgpolis die je hebt, bepalen of je zelf een vervoerder kan kiezen. Soms moet een verzekerde namelijk gebruik maken van vervoerders met wie de zorgverzekeraar een overeenkomst heeft gesloten. Het is daarom verstandig om je zorgpolis na te kijken of bij je zorgverzekeraar te informeren hoe dat geregeld is.

Machtiging nodig

Je hebt een machtiging van je zorgverzekeraar nodig. Er wordt getoetst of je voldoet aan de voorwaarden van een vergoeding. Dit kun je meestal aanvragen door middel van een digitaal formulier op de website van je verzekeraar of je kunt contact opnemen met je zorgverzekeraar via de telefoon.

Vergoeding uit basisverzekering

  • eigen vervoer: € 0,38 per km (2024)
  • openbaar vervoer: 100%
  • taxi: 100%

Eigen bijdrage

Er geldt in 2024 een eigen bijdrage van € 118 voor ziekenvervoer per auto, taxi of openbaar vervoer.

Back To Top