Eerdere opsporing PH aanbevolen.

Eerdere opsporing van pulmonale hypertensie en versnelde verwijzing van patiënten met een hoog risico of complexe patiënten wordt  aanbevolen in de vernieuwde richtlijnen van de…

Longmonitor van NIVEL

Wil je  meedoen aan een onderzoek onder mensen met een longziekte? Je kunt daarvoor een online vragenlijst invullen. Als patiëntenvereniging  vinden we dit onderzoek belangrijk…

Nieuws over onderzoek

Uit fase 1 onderzoek  (onderzoek bij gezonde vrijwilligers) met AV-101, een inhaleerbare vorm van imatinib voor pulmonale arteriële hypertensie, blijkt dat dit goed werd verdragen.…

Onderliggende oorzaken van PAH

Bij de ernstige en zeldzame longaandoening pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is een tijdige diagnose van levensbelang. Voor veel patiënten is dit echter niet vanzelfsprekend. De…

Back To Top