Diverse academische ziekenhuizen doen mee aan internationale studies naar nieuwe medicijnen. In diverse landen wordt dus tegelijkertijd aan dezelfde studie meegedaan. Niet iedereen kan meedoen aan een onderzoek, dat hangt van veel criteria af. Een arts kan je benaderen of je aan een studie wil meedoen, of je leest een oproep. Wanneer je in aanmerking komt voor een nieuw medicijn in studieverband wordt de volgende procedure gevolgd:

  1. Informatieverstrekking over het middel en de studieopzet. De behandelend arts geeft in een gesprek een toelichting op de studie en je krijgt een brief met meer informatie. Voor- en nadelen worden op een rij gezet. Verder krijg je een bedenktijd (meestal 24 uur), waarin je de afweging om wel of niet mee te doen aan de studie samen met familie of vrienden kunt maken. De behandelend arts heeft geen persoonlijk voordeel van jouw deelname aan een studie. Jouw keus heeft dus geen invloed op de behandelrelatie met jouw arts.
  2. Verlening van toestemming (informed consent). Je verleent schriftelijk toestemming door een zogenaamde consent-verklaring te ondertekenen.
  3. Deelname aan de studie. Bij deelname aan een studie wordt een groot aantal zaken zeer regelmatig gemeten en vastgelegd. Bij de coördinatie van al deze onderzoeken speelt de researchverpleegkundige een grote rol. Je maakt al tijdens de eerste dag van de studie kennis met hem of haar. De researchverpleegkundige vervult ook belangrijke rol bij de beantwoording van vragen over de studie.

Hieronder (klik op de afbeelding) vind je een lijst met de meeste klinische PH studies die op dit moment in Nederland worden uitgevoerd. Aanmelden hiervoor is nog mogelijk.

 

Back To Top