Werk en arbeidsongeschiktheid bij pulmonale hypertensie

De diagnose Pulmonale Hypertensie heeft een grote impact op je werk. Vaak is het nodig dat je werkzaamheden en/of werktijden aangepast worden en soms is het niet meer mogelijk om te werken.

Je werkgever is verplicht om samen met de bedrijfsarts of arbodienst een plan te maken: hoe kun je zo snel, maar ook zo verantwoord mogelijk weer aan het werk? Hoeveel uur ga je werken? Hoe bouw je dat op? Moet het werk, of de werkplek, misschien worden aangepast? Is er bijscholing nodig? Het is de taak van de werkgever om dit zo optimaal mogelijk te regelen.

Zelf regelen

Zoek van tevoren goed uit wat de regels op je werk zijn bij ziekte. Deze regels staan waarschijnlijk ook in je contract. Zelf ben je verplicht om zo goed mogelijk mee te werken aan de re-integratie. Dat kan bijvoorbeeld in de praktijk betekenen dat je (tijdelijk) ander werk moet doen. En dat je actief bijdraagt aan je herstel.

Stappenplan

Als je bijna zes weken ziek bent treedt het stappenplan in werking. Je hebt dan een gesprek met de bedrijfsarts of de arbodienst. Die stelt vast wat je wel en niet kunt doen op basis van je gezondheid. Dit is de ‘probleemanalyse’. Uiterlijk in de achtste week van je ziekte wordt op basis van de analyse een plan van aanpak gemaakt. Hierin staat beschreven wat jij en de werkgever kunnen doen om zo snel mogelijk weer aan het werk te gaan. Vervolgens heb je minimaal iedere zes weken een voortgangsgesprek met je werkgever; zo houden jullie beide zicht op de voortgang van het plan van aanpak.

Is terugkeer in jouw eigen functie niet mogelijk? Dan moet de werkgever op zoek naar ander geschikt werk binnen het bedrijf. Lukt dit ook niet? Dan gaat de werkgever op zoek naar passend werk buiten het bedrijf (re-integratie tweede spoor). Mijn Re-integratieplan is een praktische website die je hiermee helpt. Deze site is ook geschikt voor wanneer je ziek bent geworden tijdens de WW of als je uitzendkracht of ondernemer bent. Kies dan binnen het programma voor het onderdeel ‘ik heb geen werkgever’.

Meer informatie over ‘Begeleiding en beoordeling door de bedrijfsarts en de verzekeringsarts’ kun je vinden op patienteninformatietool.nl

Verschil van mening

Soms verschillen werknemer en werkgever van mening. Het kan zijn dat je het bijvoorbeeld niet eens wordt over de vraag wat gepast werk is. Soms loopt het re-integratieproces vast. Als hulp van de vakbond of een andere belangenorganisatie niet helpt, kun je het UWV om hulp vragen. Zij geven dan een zogenaamd ‘deskundigenoordeel’. Dat onafhankelijke oordeel wordt gegeven bij de volgende vragen:
– Kun je volledig je eigen werk doen?
– Heb je genoeg gedaan aan je re-integratie?
– Is het aangepaste werk dat je wilt of moet doen, passend voor jou?
– Heeft je werkgever genoeg gedaan voor jouw re-integratie?
– Kan je ziekteverzuim binnen 26 weken verminderen als je werk wordt aangepast?

Het oordeel is niet bindend, maar kan helpen het re-integratietraject weer op te pakken. Lees er meer over op UWV.nl

Weer aan het werk met PH

Een jobcoach kan ondersteuning bieden wanneer je pulmonale hypertensie hebt en jij je werk graag wilt behouden. Het gaat allemaal minder vanzelfsprekend als je niet volledig kunt meedraaien en dat is logisch, maar ook heel vervelend. Daarom zijn er meerdere manieren om hierin ondersteuning te krijgen; één daarvan is een jobcoach.

Als je werk gevonden hebt kan een job coach ondersteuning bieden en je begeleiden op het werk. Dit is een van de voorzieningen (hulpmiddelen) die het UWV biedt.

Wat kan een job coach voor je doen?
– Hij of zij zal aanwezig zijn bij voorbesprekingen
– Je krijgt ondersteuning tijdens het inwerken
– Je wordt begeleid op de werkvloer
– Er wordt een persoonlijke handleiding voor je gemaakt

Soms kun je overdonderd raken tijdens bepaalde gesprekken of nieuwe indrukken. Een jobcoach ondersteunt je hierin en kan voor je opkomen tijdens gesprekken. Uiteraard is het de bedoeling dat je uiteindelijk zelf het werk kunt uitvoeren, maar je kunt altijd dingen voorleggen of bespreken met de jobcoach. Hij of zij blijft bereikbaar.
Meer lezen op UWV.nl

Een jobcoach kan veel ondersteuning bieden als het gaat om het behouden van je baan. Echter zijn er ook dingen die je zelf kunt doen om goed te kunnen (blijven) functioneren.

– Geef je grenzen aan en wees hierin duidelijk en eerlijk.
– Neem voldoende rustmomenten of momenten voor jezelf zodat je even tot rust kunt komen.
– Houd je bij jouw taken, neem geen andere verantwoordelijkheid op je.
– Meld je ziek als het niet goed met je gaat, ga jezelf niet overvragen. Hier heb je zelf niets aan, maar jouw baas ook niet. Zorg goed voor jezelf!
– Voer regelmatig gesprekken met je leidinggevende en geef duidelijk aan als er moeilijkheden zijn.
– Vraag om extra aanpassingen als dit nodig is, denk aan een prikkelarme ruimte, een vaste contactpersoon en duidelijke afspraken.

Onderstaande organisaties kunnen hulp bieden:

  • Emma at work
    Je kunt hier terecht als je tussen de 15 en 30 jaar, chronisch ziek en op zoek naar werk bent. Het maakt niet uit welk opleidingsniveau je gevolgd hebt of naar wat voor baan je zoekt.
  •  Centrum Chronisch Ziek en Werk Home 
    Hier bieden ze begeleiding aan voor tweede spoor re-integratie en word je gecoacht om goed met je klachten om te gaan. Het is voor mensen die gezondheidsklachten hebben en mogelijk uitvallen, een uitkering hebben maar graag willen werken of als je wilt re-integreren.
  • Stap nu Home
    Heb je moeite om je baan te behouden of een nieuwe baan te zoeken door je chronische aandoening? Stap Nu biedt hiervoor ondersteuning. Ze begeleiden je bij een spoor 1 (job coaching bij je huidige baan) en spoor 2 traject (begeleiding naar ander werk), loopbaanbegeleiding, sollicitatietraining, arbeidsbemiddeling, Total Care verzuimbegeleiding bij kanker of chronische ziekte, arbeidsbemiddeling en UWV-trajecten Werkfit Maken en Naar Werk.

Ben je zelfstandig ondernemer, bijvoorbeeld zzp’er of freelancer? Dan heb je in de meeste gevallen géén recht op een WIA-uitkering. Als je arbeidsongeschikt raakt, ontvang je van de overheid niet automatisch een uitkering. Wanneer je zelfstandig bent en een arbeidsongeschiktheidsverzekering (AOV) hebt, wordt jouw situatie beoordeeld door de verzekeringsarts van jouw verzekeraar

Heb je zelf geen arbeidsongeschiktheidsverzekering afgesloten? Dan ben je bij arbeidsongeschiktheid afhankelijk van spaargeld, een partner met een inkomen of van de bijstand in je gemeente.

Als werken niet gaat: keuring

Als je na twee jaar ziekte nog niet aan het werk kunt, volgt er een keuring. Zie website rijksoverheid.nl. Een arts van het UWV neemt de lichamelijke en eventueel psychische klachten met je door.

Voorbereiden op keuring

Je kunt je het beste voorbereiden op het gesprek door goed op een rij te zetten wat je allemaal gedaan hebt om weer aan het werk te komen of om aan het werk te blijven. Als je daarbij ook goed kan aangeven waarom deze oplossingen wel of niet werkten, krijgt de verzekeringsarts een goed beeld van jouw inzet.
Ook kun je aangeven wat je zelf de ideale werksituatie vindt en waarom en welk werk je graag zou willen doen. Of misschien denk je dat werken niet meer mogelijk is. Beschrijf hierbij ook wat werk voor je betekent en welke voor- en nadelen je ervaart wanneer je werkt. Denk dan niet alleen aan de dagen dat je werkt, maar ook wat de gevolgen zijn voor jouw privésituatie. Misschien ben je wel zo moe na een dag werken, dat je de dag erna niet in staat bent iets te doen. Het kan zijn dat je dat helemaal niet erg vindt, omdat jouw werk je veel voldoening geeft. Of misschien ervaar je dat juist als een groot probleem. Iedereen is anders en elke situatie is anders. Hoe beter de verzekeringsarts een beeld van je krijgt, van de gevolgen van jouw chronische aandoening voor jou en van jouw werksituatie, hoe beter de verzekeringsarts een eindoordeel kan geven.

Wij raden aan om iemand mee te nemen naar het gesprek met de UWV-arts en om het gesprek op te nemen. Hiermee kun je het gesprek na afloop naluisteren en kijken of het klopt met het rapport dat door de UWV-arts is opgesteld.

Wil je meer weten over de werkwijze van de UWV artsen (worden ook verzekeringsartsen of keuringartsen genoemd)? Kijk dan op de volgende website: NVVG.nl Op de website van Samen Veerkrachtig staat onder andere hoe je je kunt voorbereiden op een gesprek met een verzekeringsarts.

Arbeidsongeschikt

Heeft de UWV-arts vastgesteld dat je inderdaad arbeidsbeperkingen hebt, dan krijg je een gesprek met de arbeidsdeskundige. Die bepaalt welk soort werk je eventueel nog kunt doen, ondanks je beperkingen. En wat dat betekent voor je mate van arbeidsongeschiktheid. Als je, na 2 jaar ziekte, nog voor meer dan 35% arbeidsgeschikt bent, heb je misschien recht op een WIA-uitkering
De WIA is de afkorting van Wet Inkomen en Arbeid. De WIA stimuleert mensen die nog kunnen werken om dat ook zoveel mogelijk te doen. De WIA-uitkering komt in plaats van je loon. Of in plaats van je Ziektewetuitkering. Het UWV betaalt de WIA-uitkering.

Als je jonger bent dan 18 jaar en je een ziekte of een handicap hebt waardoor je nooit meer kunt werken, kun je in aanmerking komen voor een Wajong-uitkering. Maar ook als je tussen de 18 en 30 jaar bent en tijdens je studie een ziekte of handicap krijgt en arbeidsongeschikt geraakt bent. Om een Wajong-uitkering aan te vragen moet je in Nederland wonen en minimaal 18 jaar zijn. In principe kun je Wajong krijgen vanaf de dag dat je 18 jaar wordt of vanaf één jaar nadat je een ziekte of handicap kreeg tijdens je studie. De uitkering krijg je tot je de AOW-leeftijd bereikt. In 2023 is dit als je 66 jaar en 7 maanden oud bent en in 2024 komt de AOW-leeftijd uit op 67 jaar.

Om een Wajong-uitkering aan te vragen moet je bij het UWV zijn. Om te beginnen vraag je een beoordeling arbeidsvermogen aan. In deze beoordeling kijkt het UWV welke ondersteuning het beste past bij je ziekte of handicap.

In 2015 is de Participatiewet in werking getreden. Met deze wet wil de overheid proberen mensen met een ziekte of handicap makkelijker een baan te laten vinden. Als een werkgever mogelijkheden ziet om iemand met een Wajong-uitkering een baan te bieden binnen het bedrijf, kan hij of zij in aanmerking komen voor hulp en vergoedingen vanuit de gemeente of het UWV. Voor een werkgever kan het dus ook aantrekkelijk zijn om een Wajonger in dienst te nemen. Door de huidige krapte op de arbeidsmarkt en de Participatiewet hebben mensen met een Wajong-uitkering meer kans op een baan gekregen en dat is goed nieuws!

Meer informatie over jong, chronisch ziek en werk is te vinden via jongpit.nl

Back To Top