Stichting Pulmonale Hypertensie

De website voor en door mensen met Pulmonale Hypertensie

Wat is Pulmonale Hypertensie

Pulmonale hypertensie is een abnormale hoge bloeddruk in de longen. Deze hoge druk in de longvaten heeft ernstige gevolgen voor de werking van het hart. Onbehandeld is dit levensbedreigend voor de patient.
Op deze site vind je alle informatie over PH en de activiteiten van de Stichting

Klik hieronder voor een animatiefilm.

Stichting Pulmonale Hypertensie is er voor jou!!

Wat doet de Stichting Pulmonale Hypertensie

•Geven van voorlichting en verstrekken van informatie aan mensen met PH en hun familie
•Organiseren van bijeenkomsten voor donateurs, waarbij de kernwaarden educatie, lol en interactie voorop staan
•Genereren van nationale bekendheid van PH
•Bevorderen van medisch/wetenschappelijk PH onderzoek
•Werving van sponsorgelden
•Samenwerking met andere patiëntenverenigingen en PH organisaties in de wereld
•Samenwerking met zorgprofessionals om de tijd tot diagnose te verkorten en de behandeling te verbeteren