Wat doet de Stichting Pulmonale Hypertensie?

De Stichting Pulmonale Hypertensie streeft ernaar de kwaliteit van leven van mensen met pulmonale hypertensie en hun omgeving te bevorderen, hen de eigen regie te kunnen laten voeren over de zorg en te participeren in de samenleving.

De Stichting wil het welzijn voor mensen met pulmonale hypertensie bevorderen door:

  • Het behartigen van de belangen van patiënten met pulmonale hypertensie
  • Het bevorderen van medisch en/of wetenschappelijk onderzoek met betrekking tot PH
  • Het geven van voorlichting
  • Het organiseren en faciliteren van patiëntencontact
  • Het genereren van bekendheid bij derden

Algemeen Nut Beogende Instelling

De Stichting Pulmonale Hypertensie heeft geen winstoogmerk en werkt uitsluitend voor het algemeen belang. De Stichting is door de Belastingdienst aangewezen als ´Algemeen Nut Beogende Instelling´ (ANBI). Zij is niet belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting of kan gebruikmaken van vrijstellingen voor de vennootschapsbelasting en de omzetbelasting. De Vereniging kan schenkingen en erfenissen vrij van erf- en schenkbelasting ontvangen.

Het fiscale/RSIN nummer van de Stichting PHA is 812595518.

Alle activiteiten van de Stichting worden uitgevoerd door vrijwilligers. Alle ontvangen subsidies worden besteed aan wetenschappelijk onderzoek.

 

Back To Top