Informatie over de gehandicaptenparkeerkaart (GPK)

Met een gehandicaptenparkeerkaart mag je parkeren op speciale parkeerplaatsen voor mensen met een beperking of chronische aandoening. Je vindt deze algemene gehandicaptenparkeerplaatsen bijvoorbeeld bij winkels, zorgverleners of andere openbare gebouwen. Andere bestuurders mogen hun auto hier niet parkeren. Een gehandicaptenparkeerkaart kun je aanvragen bij de gemeente waar je staat ingeschreven.

Wanneer kom ik in aanmerking voor een gehandicaptenparkeerkaart (GPK)?

Als je een GPK aanvraagt, moet je kunnen aantonen dat je deze kaart door je beperking nodig hebt. Daarvoor is een medisch onderzoek nodig. Veel gemeenten brengen kosten in rekening voor de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart. Ook kan de gemeente kosten in rekening brengen voor de medische keuring. Gemeenten mogen zelf de hoogte van deze kosten bepalen.
Aanvullende informatie over het aanvragen van een gehandicaptenparkeerkaart vind je hier.

Verlengen

Een gehandicaptenkaart is vijf jaar geldig, daarna dient deze verlengd te worden. Ook voor verlenging van de gehandicaptenparkeerkaart kun je terecht bij jouw gemeente. Als je nog steeds aan de voorwaarden voldoet, is een medische keuring niet nodig. Voor de verlenging van de kaart worden kosten in rekening gebracht, deze kosten verschillen per gemeente.

Afwijzing

De gemeente kan besluiten om je geen gehandicaptenparkeerkaart te geven. Je kunt daartegen binnen zes weken (schriftelijk) in bezwaar. Die termijn van zes weken is belangrijk; als je die mist word je bezwaar niet behandeld en staat de beslissing van de gemeente vast.

Verschillende kaarten

De bestuurderskaart: voor mensen die zelf autorijden
De passagierskaart: voor mensen die met iemand meerijden, die zelf niet kunnen rijden
Een combinatie van de bestuurders- en de passagierskaart: voor mensen die zelf autorijden, maar ook met anderen meerijden
De gehandicaptenparkeerkaart is voor persoonlijk gebruik en staat op jouw naam. Je kunt de kaart daardoor in iedere auto gebruiken.

Parkeren

De regels voor parkeren met een gehandicaptenparkeerkaart verschillen per gemeente. De kaart kun je in alle landen van de Europese Unie gebruiken.
Kijk voor vertrek altijd even naar de regels van parkeren voor mensen met een beperking in de gemeente waar je naar toe reist. Je mag bijvoorbeeld ook parkeren op plaatsen waar andere bestuurders dat niet mogen.
In sommige gemeenten kun je met jouw gehandicaptenparkeerkaart gratis parkeren en in andere gemeenten moet je betalen. Op de website gehandicaptenparkeerkaart.nl vind je per gemeente de regels.

Hier kun je aanvullende informatie vinden over een gehandicaptenparkeerkaart.

Back To Top