Pulmonale hypertensie (PH) of pulmonale arteriële hypertensie (PAH), is er verschil?

Pulmonale hypertensie (PH) is een verhoogde druk in de longslagader. Dit is het bloedvat dat zuurstofarm bloed van de rechterkant van het hart naar de longen vervoert. Pulmonale hypertensie kent allerlei oorzaken. Het is geen ziekte, maar een uiting van een onderliggende aandoening, zoals een longaandoening of een hartafwijking. Ongeveer 1% van de bevolking heeft PH.

Pulmonale arteriële hypertensie (PAH) is wel een (zeldzame) ziekte. Hierbij is namelijk sprake van veranderingen in de allerkleinste slagadertjes in de
longen. Daardoor ontstaat verhoogde weerstand in de bloedvaten en als gevolg daarvan een verhoogde druk in de longslagader.

Er zijn meer dan 50 verschillende oorzaken van pulmonale hypertensie.  De oorzaken zijn ingedeeld in 5 groepen, elke groep wordt anders behandeld.

Wil je een presentatie van een PH verpleegkundige bekijken over pulmonale hypertensie? Klik dan hier.

Meer informatie

Back To Top