Groep 4; PH door chronische bloedproppen (CTEPH – chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie)

Deze vorm van PH ontstaat door een longembolie. Dat is een bloedprop die de longslagader verstopt. Meestal lossen deze bloedproppen op door het gebruik van antistollingsmiddelen en ruimt het lichaam de stolsels verder op. Het komt soms voor dat één of meerdere bloedstolsels niet goed oplossen. Daardoor blijven de verstoppingen aanwezig en ontstaat een hoge druk in de longslagader met dezelfde consequenties als bij pulmonale arteriële hypertensie.

Bij deze vorm van PH is het soms mogelijk de bloedproppen/bloedstolsels operatief te verwijderen uit de longslagaders.  Deze operatie heet pulmonale endarteriëctomie (PEA) en werd ook wel pulmonale trombo-endarteriëctomie (PTE) genoemd. Een andere mogelijke behandeling is een dotterbehandeling, waarbij de longslagaders worden geopend door middel van een ballon, beter bekend als Ballon Pulmonale Angioplastiek (BPA). Tenslotte kan ook specifieke PH medicatie opgestart worden. De behandeling van CTEPH vindt plaats in een PH expertsiecentrum.

Back To Top