Studeren (MBO, HBO of Universiteit) met PH

Een studie kan pittig zijn als je daarnaast moet dealen met pulmonale hypertensie. Gelukkig zijn er wel wat regelingen waar je gebruik van kunt maken.

Regelingen en vergoedingen bij voltijdstudie

Een individuele studietoeslag kan worden aangevraagd bij de gemeente waar je woont. Het bedrag kan per gemeente verschillend zijn, net zoals de voorwaarden. Enkele voorwaarden voor individuele studietoeslag kunnen zijn: je ontvangt studiefinanciering, je hebt weinig eigen vermogen en geen (Wajong) uitkering.
Je kunt de toeslag aanvragen via het aanvraagformulier ‘individuele studietoeslag’ op de website van je gemeente. Als je dit formulier niet kunt vinden bel dan naar je gemeente, elke gemeente heeft deze regeling. Let op: voor het invullen van het formulier heb je een artsenverklaring nodig, of een verklaring van het UWV dat je niet voldoende kunt verdienen.
Houd er rekening mee dat de afhandeling van je aanvraag enkele weken kan duren.

Deze regeling wordt door het UWV aangeboden. Hier kom je voor in aanmerking als je studeert (of werkt) met een chronische aandoening, maar je niet in staat bent met het OV te reizen.
Het UWV biedt vervoersvergoeding op de volgende manieren aan:
Vergoeding voor aanpassing(en) aan je fiets of auto, bruikleenauto, vergoeding voor het gebruik eigen auto (€0,49 cent per km), volledige vergoeding voor taxivervoer.
De aanvraag wordt gedaan bij het UWV, zij beoordelen of je recht hebt op vervoersvergoeding. Vraag dit tijdig aan, een aanvraag kan 8 weken duren.
Meer informatie vind je op jongpit.nl

Wanneer het je niet lukt om binnen de standaard periode een studie af te ronden, loop je vertraging op. De vertragingsregeling bij DUO is er voor studenten die om medische reden vertraging op hebben gelopen tijdens een studie. Je vraagt deze kwijtschelding aan via de decaan van je opleiding.
Je kan via DUO enkele jaren verlenging van je OV jaarkaart en je prestatiebeurs ontvangen. Meer info kun je hier vinden.

De Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek (WHW) bepaalt dat iedere student recht heeft op studiebegeleiding. Er zijn verschillende vormen van begeleiding te vinden, denk bijvoorbeeld aan een decaan, studieadviseur of studentenpsycholoog. Verder zijn er aanpassingen mogelijk, zoals extra tijd voor tentamens/toetsen (lees hierover op jongpit.nl), flexibele aanwezigheid en meer tijd voor het inleveren van studieprojecten.

Deeltijd- of Thuisstudie?

Voordelen:

 • Je krijgt, als je werkt naast je studie, betaald uit (thuis)werk, wat fijn is omdat je er je studie mee kan financieren
 • Je hoeft maar 1 à 2 dagen per week naar school

Nadelen:

 • Je hebt geen recht op studiefinanciering
 • Studiemateriaal, leskosten en vervoer zijn voor eigen rekening
 • Bij de meeste gemeentes heb je geen recht op individuele studietoeslag
 • Het kan een lastige combinatie kan zijn als je beperkte energie hebt

Voordelen:

 • Als je PH hebt kan een thuisstudie een fijne optie zijn
 • Je kunt beginnen wanneer het jou uitkomt
 • Je kunt het eventueel combineren met (thuis)werk
 • Lesmateriaal zit er in de meeste gevallen bij inbegrepen en hoef je dus niet apart aan te schaffen
 • Vertraging opgelopen? Meestal kun je kosteloos langer doen over de opleiding. Vaak het dubbel aantal jaren van de reguliere duur van de opleiding

Nadelen:

 • het lesgeld is  hoger dan bij een reguliere school
 • Vervoer naar je tentamen en leskosten en zijn voor eigen rekening
 • 1x gratis tentamen, daarna hertentamen voor eigen rekening
 • Omdat thuisstudies vallen onder deeltijdstudies heb je meestal geen recht op studiefinanciering. In sommige gevallen heb je recht op een Levenlanglerenkrediet en/of kun je (een deel van) je studiekosten terug krijgen van de belastingdienst. Ook zijn sommige werkgevers bereid om (een deel van) de opleiding te betalen.
 • Propedeuse moet vaak binnen één jaar behaald worden

Meld je aandoening en vraag vrijstellingen aan voor aanvang van de studie

Alle onderwijsinstellingen kúnnen in overleg diverse aanpassingen bieden. Denk aan bijvoorbeeld meer tijd voor examens en bij hbo/universiteit afwijken van de verplichting om binnen een jaar propedeuse te behalen. Voorwaarde hiervoor is dat je zo vroeg mogelijk bij de decaan of studiebegeleider informatie deelt over je functiebeperking (chronische aandoening, beperking, psychische klachten en/of anders). Het melden van een functiebeperking is niet wettelijk verplicht, toch raden wij aan dit wel te doen.

Uitkering?

Als je gaat studeren kan dat gevolgen hebben voor de hoogte of duur van je uitkering, vraag het daarom voor de zekerheid na bij je arbeidsdeskundige of contactpersoon bij het UWV!

Back To Top