In dit webinar bespreken Dr Erik Schaftenaar, arts-microbioloog en Prof. Dr Marco Post, cardioloog , beiden werkzaam in het Antonius Ziekenhuis in Nieuwegein de huidige ( eind april 2021) stand van zaken betreffende de vaccinaties tegen Covid-19

Waarom ziet men PH niet als hoog risicogroep?

Er zijn keuzes gemaakt op basis van een aantal grote onderzoeken en binnen deze onderzoeken waren er geen PH patiënten opgenomen. Dit geldt overigens helaas voor een heleboel zeldzame ziekten.

Waarom wordt het vaccin in de spier gespoten en niet onder de huid?

De huidige coronavaccins worden inderdaad in een spier toegediend. Er is veel ervaring met het toedienen van vaccins in spieren, ook omdat het makkelijk is om een vaccin op deze manier toe te dienen. Een ander voordeel van het toedienen van een vaccin in een spier is dat je minder last hebt van de ontstekingsreactie die wordt opgewekt door het vaccin.

Ik heb in het verleden een longembolie gehad. ik ben 60 jaar. Is Astra-Zeneca het meest voor de hand liggende / veilige vaccin?

Het AstraZeneca-vaccin wordt in het huidige beleid alleen gegeven aan mensen boven de 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mensen die eerder een trombose of embolie hebben gehad meer risico lopen op het ontwikkelen van een combinatie van stolselvorming (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie).

Welke bijwerkingen zijn er op langere termijn en heeft het gevolgen voor je immuunsysteem op lange en korte termijn? Waar is het op gebaseerd dat het vaccin minder bijwerkingen heeft dan Corona zelf, terwijl 98% milde klachten heeft (ik onderschat Corona zeker niet, maar benieuwd naar de argumentatie waarom dit gezegd kan worden)?

De veiligheid van de verschillende coronavaccins staat bovenaan en er gelden zeer strenge eisen voor deze vaccins, net als voor alle andere vaccins die in Nederland worden gebruikt. Ook voor de bijwerkingen gelden strenge regels. In Europa oordeelt het Europees Geneesmiddelenbureau of de coronavaccins goed werken en of ze veilig en betrouwbaar zijn. Dit gaat in samenwerking met het
College ter Beoordeling van Geneesmiddelen. Ook nadat de coronavaccins zijn goedgekeurd, worden ze in de gaten gehouden waarbij bijwerkingen worden geregistreerd en gemonitord. Voor het coronavaccin is er een speciaal Europees bewakingssysteem opgezet zodat er heel snel ingegrepen kan worden als dit nodig is. De coronavaccins zijn getest op tienduizenden mensen en de meest voorkomende gerapporteerde bijwerking is dat mensen een paar dagen last hebben van spierpijn of koorts, waarbij de meeste bijwerkingen beginnen binnen 6 weken na vaccinatie en bijna altijd vanzelf overgaan.

Voor de details per coronavaccin is het verstandig de officiële patiëntenbijsluiter van het specifieke vaccin door te nemen, deze zijn onder andere te vinden op de website van het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen.

Ik heb Factor v leiden (erfelijke stollingsziekte), dus sneller kans op stolsels is het dan verstandig om het Astra Zeneca-vaccin te ontvangen?

Het AstraZeneca-vaccin wordt in het huidige beleid alleen gegeven aan mensen boven de 60 jaar (geboren in 1960 of eerder). Op dit moment zijn er geen aanwijzingen dat mensen met een erfelijke ​bloedstollingsziekte als factor V Leiden meer risico lopen op het ontwikkelen van een combinatie van stolselvorming (trombose) én een tekort aan bloedplaatjes (trombocytopenie).

Moet er voor het vaccineren gestopt worden met het medicijn Xarelto 20mg?

Mensen die bloedverdunners gebruiken, kunnen gevaccineerd worden. Bij bepaalde bloedverdunners moet u een aantal maatregelen nemen, dit is echter afhankelijk van het antistollingsmiddel, de dosering en hoe vaak per dag u het middel gebruikt. Om een goed antwoord te krijgen op individuele vragen, is het verstandig om contact op te nemen met uw behandelaar.

Als je nu gevaccineerd wordt, moet je dan elk jaar weer net als de griepprik?

Het is op dit moment nog niet bekend hoe lang de coronavaccins bescherming geven. Onderzoek om hier achter te komen is in volle gang.

Verwachten jullie dat het Spoetnik (Russische vaccin) ook goedgekeurd zal worden voor Europa?

Het geneesmiddelenbeoordelingscomité van het Medicijnagentschap European Medicines Agency is gestart met de beoordelingsprocedure van het coronavaccin Sputnik V en bekijkt of dit vaccin geschikt is voor gebruik binnen de Europese Unie. De Nederlandse medicijnautoriteit College ter Beoordeling van Geneesmiddelen neemt namens Nederland deel aan het geneesmiddelenbeoordelingscomité.

Kunnen de artsen uit de PH centra enige invloed uitoefenen om PH patiënten eerder te laten oproepen voor een vaccin?

Helaas lukt dat ons niet.

Kunnen PH centra zelf hun patiënten oproepen en vaccineren met het Pfizer-vaccin?

Helaas lukt ons dat niet.

Wat is de status van medicijnen die worden ingezet bij een opname in het ziekenhuis met Corona en kunnen deze in combinatie met je medicijnen voor CTEPH/PH? En zijn er andere voorzorgsmaatregelen die we kunnen nemen, zoals extra vitamine D? Is daar al meer over bekend?

Uiteraard hangt dat af van de medicatie die het behandelteam wil inzetten en de medicatie die de patiënt met PH op dat moment gebruikt. In elk ziekenhuis zijn er, verplichte, veiligheidsprocedures ingebouwd om te beoordelen of nieuw voorgeschreven medicatie kan worden gecombineerd met de medicatie die patiënt reeds gebruikt.

Back To Top