Word donateur

Stichting Pulmonale Hypertensie (Stichting PHA Nederland) is sinds 2008 geregistreerd en erkend als ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) met RSIN nummer 812595518. Giften en donaties aan de stichting voor particuliere- en zakelijke donateurs zijn daardoor aftrekbaar van de inkomstenbelasting en de vennootschapsbelasting.

De stichting is als instelling zonder winstoogmerk ingeschreven bij de Kamer van Koophandel (KvK 34192275).

Wat fijn dat je donateur wilt worden van Stichting Pulmonale Hypertensie (Stichting PHA NL). Donateur ben je al vanaf 25 euro per jaar. Alleen dankzij jouw steun kunnen wij wetenschappelijk onderzoek naar Pulmonale Hypertensie blijven financieren.

Via onderstaand formulier kan je jouw gegevens doorgeven aan onze administratie. Zodra je gegevens succesvol verwerkt zijn zal je een bevestiging van jouw donateurschap ontvangen.

.

Bij het versturen van dit formulier verklaar ik er van op de hoogte te zijn dat ik een automatische doorlopende machtiging voor het door mij ingevulde bedrag afgeef aan Stichting PHA NL. Ik machtig Stichting PHA NL tot wederopzegging (opzeggen kan op elk gewenst moment met inachtneming van een verwerkingsperiode van 1 maand) het door mij aangegeven bedrag te incasseren van het door mij opgegeven rekeningnummer. Tevens verklaar je kennis te hebben genomen van ons privacybeleid en hier mee in te stemmen.