Therapietrouw; welke factoren zijn van invloed en hoe zijn de uitkomsten bij patiënten met pulmonale arteriële hypertensie of chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie.

Wat is therapietrouw?

Therapietrouw betekent dat iemand de medicijnen precies zo inneemt als de arts heeft voorgeschreven. Dit betekent dat je:

  1. De juiste medicijnen neemt: Je neemt de medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven.
  2. Op het juiste tijdstip neemt: Je neemt de medicijnen op de tijden die de dokter heeft gezegd.
  3. De juiste dosering neemt: Je neemt de hoeveelheid medicijnen die de dokter heeft voorgeschreven.
  4. Voor de juiste duur neemt: Je neemt de medicijnen zo lang als de dokter heeft aangegeven, ook als je je al beter voelt.

Waarom is therapietrouw belangrijk?

Therapietrouw is belangrijk omdat het helpt om beter te worden en te blijven. Als je je medicijnen niet goed inneemt, kunnen de medicijnen niet goed werken en kun je zieker worden. Het kan ook betekenen dat je meer last krijgt van bijwerkingen of dat je vaker naar het ziekenhuis moet.

Wat voor effect therapietrouw heeft bij pulmonale arteriële hypertensie (PAH) en chronische trombo-embolische pulmonale hypertensie (CTEPH) is niet uitgebreid onderzocht. Een nieuwe studie kijkt naar hoe goed mensen hun medicijnen innemen, zoekt uit waarom sommige mensen dat minder goed doen, en onderzoekt wat de gevolgen zijn voor deze patiënten.

Methoden

Een systematisch overzicht werd gedaan in verschillende databases (zoals Medline, Embase, Cochrane Central) van maart 1998 tot juli 2023. Hierbij werden studies meegenomen die kijken naar therapietrouw als belangrijkste of extra uitkomst. De studies werden dubbel gecontroleerd, gegevens werden verzameld en de kwaliteit werd beoordeeld.

Resultaten

Twintig studies met in totaal 22.675 patiënten werden onderzocht. De manieren waarop de studies werden uitgevoerd, verschilden sterk. Therapietrouw varieerde van 0,62 tot 0,96, met hoge trouw in 40% tot 94% van de gevallen. Factoren die leidden tot lage therapietrouw waren onder andere vaak medicijnen moeten innemen, lange tijd sinds de diagnose, en eigen bijdragen moeten betalen. Hoge therapietrouw was gekoppeld aan minder ziekenhuisopnames, kortere ziekenhuisverblijven, minder polikliniekbezoeken en lagere zorgkosten.

Conclusies

Het overzicht laat zien dat therapietrouw sterk varieert tussen studies. Het lijkt erop dat hogere therapietrouw de resultaten kan verbeteren en kosten kan verlagen. Het herkennen van factoren die zorgen voor slechte therapietrouw kan helpen bij het maken van gerichte voorlichtingsprogramma’s om de resultaten voor patiënten te verbeteren.

Bron: ERS Journal

Back To Top