In het voorjaar hebben we je gevraagd mee te doen aan een ledenraadpleging zodat we een goed oordeel konden geven over de expertisecentra die dit jaar beoordeeld werden in het kader van de VWS beoordelingsprocedure van expertisecentra voor zeldzame aandoeningen. Van de lijst met expertisecentra deed UMC Maastricht uiteindelijk niet mee, dit centrum was op basis van de aanvraag niet erkend als expertisecentrum.

Inmiddels heeft het beoordelingscomité de aanvragen beoordeeld en hebben de (kandidaat) expertisecentra begin oktober van het ministerie van VWS vernomen of zij al dan niet erkend zijn.

In de bijlage vindt je van ons een overzicht van de expertisecentra en aandoeningen die onze patiëntenorganisatie dit jaar heeft beoordeeld met daarbij het besluit van VWS.
Bekijk hier de bijlage

Deze beoordelingsronde was de eerste ronde waarbij nieuwe, strikte wettelijke eisen en indicatoren gelden. Dat is een reden dat het aantal expertisecentra en aandoeningen waarvoor geen erkenning is afgegeven, groter is. Op dit moment beraadt VWS zich over de consequenties van een negatief advies voor expertisecentra die daardoor hun aansluiting op een ERN dreigen te verliezen.
De expertisecentra kunnen, eventueel samen met de patiëntenorganisatie, tot 6 weken na ontvangst van het besluit procedureel bezwaar maken. De bezwaren worden in het beoordelingscomité besproken en daarover wordt opnieuw een advies uitgebracht. Het ministerie zal vervolgens voor het eind van het jaar reageren op het bezwaar.

In 2022 kunnen nieuwe (kandidaat) expertisecentra zich opnieuw aanmelden om erkend te worden, ook centra die dit jaar niet zijn erkend.

Wil je meer informatie over expertisecentra en de beoordeling kijk dan op:
Beoordeling expertisecentra | VSOP
Je kunt hier ook een lijst vinden van alle erkende expertisecentra.

Back To Top