Mensen met een longaandoening die thuis zuurstofapparatuur gebruiken, hebben een hoge energierekening. De vergoeding die zij hiervoor van hun zorgverzekeraar ontvangen is niet altijd voldoende. Zij kunnen hierdoor in de problemen komen, gelukkig lijkt daar nu verandering in te komen!

De Geschillencommissie heeft bij de behandeling van een individuele klacht bepaald dat de vergoeding moet worden afgestemd op de werkelijke kosten van de verzekerde.

Ook het Zorginstituut geeft aan dat het om volledige vergoeding van stroomkosten zou moeten gaan:

Een verzekerde kan in aanmerking komen voor een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator met toebehoren, als hij rechtstreekse toediening van zuurstof nodig heeft. Onder toebehoren kan ook de houder van een zuurstoffles voor bevestiging op een rolstoel of rollator vallen.

Ook de elektriciteitskosten (stroomkosten) voor het gebruik van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator worden vergoed vanuit de basisverzekering. Het uitgangspunt hierbij is een volledige vergoeding van de stroomkosten van een zuurstofapparaat of zuurstofconcentrator. Dit houdt in dat zorgverzekeraars een zo reëel mogelijke vergoeding moeten vaststellen, rekening houdend met de ontwikkelingen op de energiemarkt. Het Zorginstituut kan verder geen uitspraak doen over wat een reële vergoeding is. Het is aan de zorgverzekeraars om hier verdere invulling aan te geven.

Gebruik je een zuurstofapparaat thuis? Kijk dan goed of de tegemoetkoming die je ontvangt toereikend is. Is de vergoeding nu te laag of is deze niet toereikend geweest? Wijs je zorgverzekeraar dan op dit bindend advies van de SKGZ en vraag de zorgverzekeraar om je situatie opnieuw te beoordelen. Onderbouw hierbij ook de werkelijke kosten die je met je zuurstofapparatuur maakt en hebt gemaakt.

Kom je er samen met je zorgverzekeraar niet uit? Dien dan een klacht in bij de Stichting Klachten en Geschillen Zorgverzekeringen (SGKZ).

Bron: Longfonds. Klik op afbeelding om het gehele artikel te lezen.

 

Back To Top