Nivel Vragenlijst

Created with Sketch.

Postbus 3071

1801 GB Alkmaar

Alkmaar, 19 augustus 2019

.

Geachte heer/mevrouw,

Graag vragen wij uw medewerking voor een vragenlijstonderzoek. De vragenlijst is op verzoek van het Longfonds door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (NIVEL) samengesteld. Het NIVEL is een onderzoeksinstituut dat al jarenlang onderzoek doet naar de situatie van mensen met een longziekte in Nederland met als doel hun zorg- en leefsituatie te verbeteren.

In de vragenlijst treft u vragen aan die van belang kunnen zijn voor volwassenen met een longziekte en dus ook voor mensen met pulmonale hypertensie. Ik als voorzitter ondersteun dit onderzoek van harte. De vragen gaan over uw ziekte en de klachten die daarbij horen, over de wijze waarop u met uw ziekte omgaat en de eventuele problemen die u daarbij tegenkomt, over de gevolgen die u ervaart in het dagelijks leven en over uw ervaringen met zorgverleners en zorginstellingen.

De informatie die uit deze vragenlijst naar voren komt kan door onze vereniging en door het Longfonds gebruikt worden om onze activiteiten nog beter af te stemmen op uw wensen en behoeften. Bovendien kan de informatie ook gebruikt worden om het beleid van anderen, betrokken bij de zorg voor mensen met een longziekte te beïnvloeden en zo de situatie van mensen met een longziekte te verbeteren.

De vragenlijst

De vragenlijst is anoniem. Deelname is geheel vrijblijvend maar we hopen natuurlijk van harte dat u mee doet. Hoe meer mensen de vragenlijst invullen, hoe beter we zicht krijgen op de situatie en wensen en behoeften van mensen met pulmonale hypertensie.

U kunt de vragenlijst invullen door op  deze link te klikken: https://nivel.datacoll.nl/uylidjwtpe?l=nl.  

U kunt de link ook kopiëren naar uw browser balk.

Het invullen duurt ongeveer 20 minuten. Wilt u de vragenlijst proberen  in één keer invullen? Als u de vragenlijst afsluit moet u namelijk weer opnieuw beginnen.

Mocht u al rechtstreeks via het NIVEL een online of schriftelijke vragenlijst hebben gehad, dan hoeft u de vragenlijst uiteraard niet twee keer in te vullen

 

Wanneer het voor u niet mogelijk is om online een vragenlijst in te vullen, of als u andere vragen of opmerkingen heeft, kunt u contact opnemen met Marijke de Gier van het NIVEL, telefonisch bereikbaar op maandag, dinsdag, en donderdag tot 16.00 op telefoonnummer 030 27 29 777 of per mail m.degier@nivel.nl.

We willen u alvast hartelijk danken voor uw medewerking. De resultaten zullen in het najaar beschikbaar zijn en met u gedeeld worden via onze website www.stichtingpulmonalehypertensie.nl

Met vriendelijke groet,

Louise Bouman