Wachten op een levertransplantatie?

Created with Sketch.

Bovenstaande is de titel van een artikel in Planet Health.
Daarin wordt de Porto Pulmonale Hypertensie (PPH)  beschreven