ph

Remmende werking van voeding op PH

Een ontstekingsremmende voeding met visolie, veel eiwit, leucine en oligosacchariden kan mogelijk effecten van pulmonale hypertensie (PH) op het hart en de skeletspieren verminderen.

Een internationaal onderzoeksteam van biologen, voedingswetenschappers en sportfysiologen aan o.a. Wageningen Universiteit en het Hartcentrum Leipzig laat dit zien in een artikel dat recent gepubliceerd werd in Scientific Reports.

Visolie en een speciaal soort koolhydraat genaamd oligosacchariden zijn bekend vanwege hun ontstekingsremmende werking. Extra eiwit en het aminozuur leucine helpen de spiermassa te behouden via effecten op het spiermetabolisme.

Onderzoek

Het onderzoek werd uitgevoerd in een nieuw muismodel van pulmonale (arteriële) hypertensie, waarin jonge vrouwelijke muizen gedurende 8 weken een natuurlijke gifstof (monocrotaline, MCT) toegediend kregen die het vaatsysteem beschadigd zoals bij PH.

De muizen die MCT kregen in combinatie met een standaard voedingspatroon, ontwikkelden een verdikking (hypertrofie) van de rechter hartkamer en littekenweefsel (fibrose), waardoor de hartkamer minder goed kan samentrekken. Daarnaast bleef de toename in lichaamsgewicht achter in vergelijking tot gezonde muizen op een standaard voedingspatroon. De muizen die MCT kregen in combinatie met de speciale voeding, bleven ook achter in gewichtstoename, maar ontwikkelden veel minder schade aan het hart. Dit preventieve effect van de voeding werd bevestigd door analyses van genen die betrokken zijn bij de ontwikkeling van littekenweefsel.

Resultaten
De onderzoekers bestudeerden ook effecten op verschillende beenspieren. Spieren die voor hun functie afhankelijk zijn van zuurstof, zoals de tibialis anterior (TA) en de extensor digitorum longus (EDL), toonden spierafbraak in muizen die MCT in combinatie met een standaard voeding kregen. In de muizen die de speciale voeding kregen, was de mate van spierafbraak minder. In een spier die nagenoeg niet afhankelijk is van zuurstof, de soleus, was geen verschil te zien. Dit laat zien dat negatieve effecten op de spier zeer waarschijnlijk een gevolg zijn van zuurstoftekort bij PH.


De onderzoekers concluderen uit hun onderzoek dat het juiste voedingspatroon mogelijk negatieve effecten van PH op het hart en de spieren kan verminderen. Het gaat hier om primaire preventie, dus het verminderen van het optreden van symptomen tijdens de progressie van de ziekte. Of voeding ook symptomen kan verminderen zodra deze al zijn ontwikkeld, is op basis van dit onderzoek niet te zeggen. Hiernaar is vervolgonderzoek nodig.

Alhoewel onderzoek in muizen meestal niet direct te vertalen is naar de mens, zijn de uitkomsten toch klinisch relevant. Een specifieke voeding zoals hier gebruikt, moet helaas nog ontwikkeld worden voor klinisch gebruik en eerst bestudeerd worden. Maar het is vooralsnog niet te verwachten dat een voeding met meer vette vis en de juiste eiwitten (bijvoorbeeld uit zuivelproducten) zal schaden voor mensen met pulmonale hypertensie.

Lees  het orginele artikel: https://www.nature.com/articles/s41598-019-46331-4?

Paulien Vinke

 
 

Medicatie: eigen bijdrage

Voor medicijnen die vanuit de basisverzekering worden vergoed, zijn door de overheid maximale vergoedingen vastgesteld. Voor veel geneesmiddelen ontvang je een volledige vergoeding, voor anderen betaal je een eigen bijdrage. Deze eigen bijdrage is maximaal 250 euro per kalenderjaar.
Op het moment dat de  € 250,- is bereikt, verzorgt de zorgverzekering de betaling van de extra kosten.

Voor de
behandeling van pulmonale hypertensie 
geldt deze eigen bijdrage voor twee middelen:

  • selexipag (Uptravi), dit geldt alleen voor 200 mcg, 400 mcg, 600 mcg en 1000 mcg tabletten.
  • riociguat (Adempas), dit geldt alleen voor 0,5 mg en 1mg tabletten.

Deze bijdrage
staat los van het eigen risico dat u al moet betalen. Hieronder wordt het
verschil tussen een eigen bijdrage en eigen risico uitgelegd:

  • Eigen
    risico

Het eigen
risico is het bedrag dat u eerst zelf betaalt voordat u een vergoeding krijgt
voor zorg. U betaalt het eigen risico als u 18 jaar of ouder bent en zorg nodig
hebt uit de basisverzekering. In 2019 is het verplicht eigen risico €
385 per jaar. De overheid stelt het verplicht eigen risico vast. Bovenop het
verplicht eigen risico kunt u kiezen voor een vrijwillig eigen risico.

  • Eigen
    bijdrage

Een wettelijke eigen bijdrage betekent dat u voor sommige zorg een deel van de kosten zelf betaalt. De hoogte van de eigen bijdrage en de zorgsoorten waarvoor deze geldt, stelt de overheid vast. Zo geldt er bijvoorbeeld een eigen bijdrage voor zittend ziekenvervoer, kraamzorg en sommige medicijnen. ( zie ook Rijksoverheid)

De
fabrikanten van Uptravi en Adempas hebben er voor gekozen de eigen bijdrage
terug te laten betalen aan de patiënten, door middel van een zogenoemde TBR
(terugbetaalregeling). Deze regeling geldt alleen voor bovengenoemde
doseringen.

Voor de
terugbetaling van de eigen bijdrage voor Uptravi en Adempas moet u zelf
actie ondernemen. Nadat u een rekening van uw zorgverzekeraar heeft ontvangen
kunt u deze zowel digitaal als per post indienen bij TBR Nederland. Digitaal
indienen kan via de website van TBR Nederland: http://www.tbrnederland.nl/login-app.
Dit kan via uw mobiele telefoon, tablet of computer.  Voor het indienen van een declaratie heeft u
het gespecificeerde overzicht (factuur) van uw zorgverzekeraar nodig. Hiervoor
logt u met uw DigiD in op de website van uw zorgverzekeraar. 

Na het indienen van de factuur streeft TBR er
na om de betaling binnen 5 werkdagen met u af te handelen. Waarna u vervolgens
de ontvangen rekening van de zorgverzekeraar kan voldoen.